På helstegt opskrifter

12 Gem
Helstegt kylling

Helstegt kylling

F. o. r. n. o. g. e. t. t. i. d. s. i. d. e. n. h. e. n. t. e. d. e. v. i. e. n. p. o. r. t. i. o. n. k. y. l. l. i. n. g. e. r. p. å. H. o. p. b. a. l. l. e. m. ø. l. l. e. D. e. t. e. r. l. æ. k. r. e. m. a. j. s. k. y. l. l. i. n. g. e. r. s. o. m. h. a. r. l. a. n. g. t. b. e. d. r. e. b. e. t